น้ำยาล้างจานบำรุงผิวแสนหอม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำยาล้างจานบำรุงผิวแสนหอม นี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างรายได้และเสริมสร้างทักษะการวางแผนธุรกิจการจัดทำงบประมาณและงบกำไรขาดทุนในการทำน้ำยาล้างจาน โดยน้ำยาล้างจานที่ได้คิดค้นขึ้นมานั้นสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้ดีพอๆ กับน้ำยาล้างจานที่มีสารเคมี ต้นทุนต่ำและไม่มีสารตกค้าง เพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีสรรพคุณช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว แตกต่างจากน้ำยาล้างจานที่มีสารเคมีที่จะทำให้ผิวมือแห้ง จึงมั่นใจว่า “น้ำยาล้างจานบำรุงผิวแสนหอม”นี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยได้อีกด้วย
1. ขจัดคราบมันได้เทียบเท่ากับน้ำยาล้างจานทั่วไปที่ใส่เคมี
2. ช่วยบำรุงผิวมือหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์
3. ไม่มีสารกันเสีย
4. เมื่อนำไปล้างจานจะสะอาดพอๆ กับน้ำยาล้างจานที่มีสารเคมี แต่ว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่า สามารถทำใช้เองได้ภายในบ้าน ทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายภายในบ้านด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนันธินี ล่อเฮงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพรรณ ทองใบปวส.