เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไกรทอง ชาวดรอุตสาหกรรม
2นาย พนม แสงแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรมินทร์ รัตนชารีปวช.
2นาย วรากร นาทุมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ใช้พลังงานที่ได้จากการหมุนของวงล้อแม่เหล็กถาวรที่ถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดโซลินอยด์ที่ถูกการควบคุมด้วยวงจร pwm ทำให้เกิดการหมุนที่ต่อเนื่องแต่ใช้พลังานน้อยเพียง 1 ใน 3 ของการเกิดกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกันนำพลังงานที่เหลือ 2 ส่วนที่ได้ไปใช้งานต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีวงจรควบคุมการกินกระแสไฟฟ้าของ โซลินอยด์ แบบ PWM
ได้พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการเลี้ยงให้ระบบ ไปใช้งาน