ยาดมสมุนไพรตะไคร้หอม (จุลินทรีย์ EM.)

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันสภาพอากาศนั้นค่อนข้างแปรปรวน ทำให้เกิดอาการป่วยไข้ในอากาศ เช่น กลิ่นควันรถ กลิ่นเหม็นจากขยะ จึงทำให้ผู้คนหันมาใช้ยาดมสมุนไพรมากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรตะไคร้หอม ไทยมีสรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็นหวัด คัดจมูกดังนั้นเราจึงได้นำเอาส่วนต่างๆของสมุนไพรมาผสมทำเป็นยาดม เพื่อช่วยในการผ่อนคลายทำให้สดชื่นและสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองหรือครอบครัว โดยการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนโดยการชวนคนในชุมชนมาร่วมมือกันผลิตยาดมสมุนไพร เพื่อส่งไปขายยังที่ต่างๆหากได้ผลตอบรับที่ดีเราสามารถนำไปต่อยอดโดยการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นจนอาจจะกลายเป็นสินค้า O-TOP ของชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของยาดมสมุนไพร คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรไทย ตะไค้หอม ใส่ภาชนะรวมกันผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน สมุนไพรที่ได้ใส่ในขวดปากกว้าง ปิดฝาขวดให้สนิท
1. ได้ยาดมสมุนไพรเพื่อ บรรเทาอาการวิงเวียง หน้ามืด ตาลาย เป็นหวัด คัดจมูก
2. ทำเป็นของชำร่วย ใช้แจกในง่ายพิธีต่าง ๆ เช่น งานศพ
3. เป็นการเพิ่มรายได้หรือทำเป็นอาชีพเสริม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัมฤทธิ์ เรืองสังข์สามัญ
2นาง อัมไพวรรณ คงศักดิืสามัญ
3นางสาว ดวงฤดี ศรีเงินสามัญ
4นาย สราวุธ อนุศิลป์สามัญ
5นางสาว สุรินทร์ มากคงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พุทธิพงศ์ ชูดำปวช.
2นาย พุทธิธรรม ชูดำปวช.
3นางสาว สุริวรรณี วชิรจันทร์เพ็ญปวช.
4นางสาว อังคณา เพ็งคล้ายปวช.
5นางสาว อติพร แทนโปปวช.
6นางสาว อภิชญา เอี่่ยมเพ็งปวช.
7นาย จักริน สีไข่ปวช.
8นาย ธราพงษ์ สุดมาดำปวช.
9นาย อนุสรณ์ มากชูปวส.