สกูตเตอร์ขนส่งเอกสารสำนักงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปัญจพล ทัดเทียมอุตสาหกรรม
2นาย พงษ์ศักดิ์ เนตรสง่าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา คูณเวชปวช.
2นาย ยุทธพงษ์ สู่สุขปวช.
3นาย ณัฐพล พรมสำลีปวช.
4นาย ธนากร พันธ์เพ็งปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สกู๊ตเตอร์ขนส่งเอกสารสำนักงาน สามารถให้ประโยชน์ของการใช้พลังงานกลในการขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าได้ เพื่อทดแทนพลังงานน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ลดมลพิษจากไอเสียตามท้องถนนอีกด้วยเพราะว่าใช้แบตเตอรี่ เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ อีกท้ังสามารถทำความเร็วได้ถึง 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสกูตเตอร์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย สามารถขับขี่ได้ไม่เกินหนึ่งคน ความเร็วไม่เกิน 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และชาร์ทแบตเตอรี่ได้
1.เป็นยานพาหนะใช้ในสำนักงานสำหรับขนส่งเอกสารแทนการเดินได้
2. สามารถใช้ในท้องถนนตามชุมชนได้
3. สามารถลดมลพิษจากไอเสียของเครื่องยนต์ได้