อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบโทรศัพท์มือถือนับว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบโทรศัพท์มือถือมีความสามารถและการใช้งานในชีวิตประจำวันเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มีความทันสมัย การนำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาสร้างอุปกรณ์ควบคุมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อคิดค้นระบบการทำงานที่สามารถทำให้สามารถควบคุมการตั้งเวลาเปิด-ปิดปลั๊กไฟได้ตามเวลาที่เรากำหนดได้ด้วยการควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต เชื่อมอินเตอร์เน็ตในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ควบคุมปลั๊กไฟได้ 8 ช่อง
สะดวกสบายใช้งานง่ายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ควบคุมปลั๊กที่ต่อพ่วงกับระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนได้จำนวน 8 ช่อง พกพาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้ ประหยัดเวลาในการใช้งานเปิด-ปิดไฟในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยบูรณ์ บุญคล่องอุตสาหกรรม
2นาย เดชา กาญวงษาอุตสาหกรรม
3นาย พีระพงษ์ มาตราอุตสาหกรรม
4นางสาว ธีริศรา ศรีมูลเขียวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บารมี ธรรมขันธ์ปวช.
2นาย ธนธรณ์ ไชยสิทธิ์ปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์สาระปวช.
4นางสาว อรจิรา บุญเลี้ยงปวช.
5นางสาว สิรินทรา หมื่นศรีปวช.
6นางสาว เมธาวดี ช่างทองปวช.
7นาย ปิติพงษ์ ภูคงคาปวช.
8นาย ปภินวิช โตเล็กปวช.
9นาย ชนวีร์ ศรีวันทาปวช.
10นางสาว ศุกร์ภาลักษณ์ โพธิ์ศรีปวช.