แคปซูลจอผักกาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลลิตา รอดอินทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชมพูนุท สอาดล้วนปวช.
2นางสาว วิไรพร สมคิดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จอผักกาด นิยมรับประทานกันแพร่หลายในทุกจังหวัดของทางภาคเหนือ ซึ่งใช้ผักกาดจอเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหาร เมนูจอผักกาดนี้นับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารพื้นบ้าน ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะมีส่วนประกอบของผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารแต่กรรมวิธีการทำจอผักกาดนั้นค่อนข้างจะมีความยุ่งยากของวัตุดิบเครื่องปรุง ประกอบกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ แข่งกับเวลา ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นวิธีในการทำลำดีจอผักกาด ที่สามารถทำให้ซุปจอผักกาดเป็นเรื่องง่าย และสะดวก ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเข้าครัว หรือแม่บ้านก็สามารถจะทำได้โดยง่าย แถมประหยัดเวลาไปได้มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลำดี ผักกาดจอ กึ่งสำเร็จรูป มีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ น้ำกระปิ เกลือทะเล ถั่วเน่า น้ำมะขามเปียก หอมแดง กระเทียม และมีวิธีการทำสำหรับประทาน ขนาด 30 กรัม ต่อน้ำ 700 มล.
แคปซูลจอผักกาดกึ่งสำเร็จรูป เป็นตัวช่วยในการประกอบซุปจอผักกาด เพื่อลดขั้นตอนการทำการทำซุปจอผักกาดได้เป็นอย่างดี
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตลำดีจอผักกาด
มีเครื่องปรุงรส ที่ไร้ผงชูรส หรือสารกันบูดไว้ใช้ในครัวเรือน
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้
สามารถผลิตซุปก้อนจอผักกาดได้
ลำดีจอผักกาดที่ผลิตได้สามารถนำไปประกอบอาหาร และเก็บรักษาไว้ได้นาน