สลัดโรล 7 สี น้ำจิ้มลูกหม่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณฐพล มังคลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วนิดา ทองเอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จาริยา ใจชื้นปวช.
2นาย นาคินทร์ ภิญโญยางปวช.
3นางสาว ภัทราภรณ์ กุลสุวรรณปวช.

พณิชยการปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สังคมปัจจุบันเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชน จึงจำเป็นต้องจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีคุณภาพและชุมชนสงวนคำเองได้มีการปลูกผักอยู่แล้ว จึงทำให้ผักล้นตลาดขายไม่ทันหรือกินไม่หมดจึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีไม่คุ้มค่าจึงได้จัดทำโครงการสลัดโรลดอกดาหลาขึ้นเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จัดเป็นหนึ่งใน อาหารคลีน ( Clean Food ) ที่เน้นการทานอาหาร ที่ทำมาจาก วัตถุดิบสดๆ ซึ่งจุดประสงค์ของการกินคลีน ก็คือ เพื่อต้องการรักษา คุณค่าทางสารอาหาร และวิตามินต่างๆ เอาไว้ให้ครบถ้วน เพราะวิตามิน และสารอาหารหลายๆ อย่าง ไม่ถูกกับความร้อน สามารถสูญสลาย หรือถูกทำลายด้วยความร้อนได้ เมนูสลัดโรลนี้ จึงนับว่า เป็นอาหารคลีน ที่ทานได้ และอร่อยๆ มากๆ อีกด้วย
1.ได้ประโยชน์จากดอกไม้ 7 อย่างโดยการนำไปปรุงอาหารให้ได้รสชาติเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมเด่นเป็นเอกลักษณ์
2.เป็นสรรพคุณทางยา แก้โรคผิดหนัง แก้ลมพิษ มีฤทธิ์ในการขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3.ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก บำรุงเซลล์สมอง