ระบบป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรายุทธ ปานเนาว์อุตสาหกรรม
2นาย สนธยา อาจวิชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรเทพ สุพรรณนอกปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายประหยัดเวลา ด้วยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้เกิดปัญหารถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม ดังนั้น จึงออกแบบระบบป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์ประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ ด้วยคุณสมบัติการจดจำลายนิ้วมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว ลักษณะการทำงานเมื่อมีการบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ระบบไฟจะไม่ถูกจ่ายไปที่ตัวรถ แต่จะถูกจ่ายไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรอการสแกนลายนิ้วมือ แล้วระบบจะทำการสตาร์ทรถไปพร้อมกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถบันทึกลายนิ้วมือของผู้ที่จะใช้รถได้ 1 - 5 ลายนิ้วมือ
เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตและทรัพย์สิน
1. เพื่อแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
2. สามารถบันทึกลายนิ้วมือของผู้ที่จะใช้รถได้ 1 - 5 ลายนิ้วมือ
3. สามารถนำไปพัฒนาให้ระบบการป้องกันการโจรกรรมมีประสิทธิภาพที่ดีขั้น
4. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตและทรัพย์สิน