เครื่องเปิดปิดไฟควบคุมผ่าน App มือถือ (On-Off Electrical Control System via Mobile App)

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องเปิดปิดไฟควบคุมผ่าน App มือถือ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าด้วย Wi-Fi ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถนำไปใช้ ทั้งในอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ ต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์ เทคโนโลยีแบบไร้สายผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บเบราว์เซอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และศึกษาแบบจำลองการ ควบคุมระบบไฟ ซึ่งสามารถเปิด-ปิดไฟสถานการณ์เปิด-ปิดไฟผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ ใช้งานได้ ใน ทั้งนี้ ผู้จัดทำวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทำให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดไฟ หมดปัญหาในการลืม ปิดไฟ ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานอย่าง สิ้นเปลือง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าด้วย Wi-Fi ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถนำไปใช้ ทั้งในอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ ต่างๆ
เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าด้วย Wi-Fi ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถนำไปใช้ ทั้งในอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ ต่างๆ และศึกษาแบบจำลองการ ควบคุมระบบไฟ ซึ่งสามารถเปิด-ปิดไฟสถานการณ์เปิด-ปิดไฟผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประภากร วันเวียนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรนภา เพาะพืชดีปวช.
2นาย สหรัฐ วุฒิสารปวช.