สมุนไพรอายส์สปา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นันทนา ภูขมังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ฐิตาพร สวัสดิ์นทีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เตือนใจ ธูปทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ศิริวรรณ เรืองแสนสามัญ
5นาง วันทนีย์ ถวิลการคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิวาพร นัดทะยายปวช.
2นางสาว จิรดา คำธิปวช.
3นางสาว ศิริพร ภูผันผินปวช.
4นางสาว น้ำผึ้ง ภูดอนม่วงปวช.
5นางสาว อริสรา ยลชื่นชมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย เรื่อง สมุนไพร อายส์ สปา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ศึกษาความพึงพอใจการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการตาบวม ตาช้ำและผ่อนคลาย และเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สมุนไพร อายส์สปา ใช้ดูแลรอบดวงตา ลดอาการตาบวมและช่วยผ่อนคลาย ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ดอกดาวเรือง ใบบัวบก ชาเขียว ไพล และขมิ้นชัน นอกจากช่วยถนอมดวงตาแล้วยังมีกลิ่นสมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรหาได้ง่ายในท้องถิ่น
1. ช่วยดูแลปกป้องดวงตาและรักษาอาการตาอักเสบบวมแดง
2. ช่วยทำให้ผ่อนคลายและระบายความร้อนจากดวงตา ทำให้สดชื่น ตาสว่าง
3. ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา