โรลม้วนสายออโตเมติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวดี ภักดีจันทร์อุตสาหกรรม
2นางสาว ประภัสสร จุลบุตร์อุตสาหกรรม
3นาย ฉัตรชัย งาหอมอุตสาหกรรม
4นางสาว กรกนก เอี่ยมละอออุตสาหกรรม
5นาย วรรษพล หมวกแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฏฐ์ธนพงษ์ เคนผาปวส.
2นาย วายุพัฒน์ ขันติวงค์ปวส.
3นาย นัฐพล ขุนพิลึกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการปฏิบัติงานเดินสายไฟฟ้าโดยทั่วไปจะพบว่าเมื่อปล่อยสายไฟออกมาใช้งานเสร็จแล้วนั้น จะต้อง ม้วนเก็บกลับซึ่งต้องใช้แรงงานมาก ต้องช่วยกันจึงจะม้วนได้ อีกทั้งในการม้วนเก็บจะเกิดปัญหาสายไฟคดไม่ตรง ต้องนำมาคลี่รีดและตกแต่งสายไฟก่อนนำไปติดตั้งทำให้เสียเวลา ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดประดิษฐ์โรลม้วนสายอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องสามารถหมุนปล่อยสายไฟออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถม้วนเก็บเข้าที่เดิมได้ด้วย และยังช่วยในการแก้ปัญหาการเก็บสายเดินสายชนิดต่างๆ ในการประกอบอาชีพ สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนช่วยเก็บสายไฟ และสายไฟจะไม่เกิดการคดอีกด้วยและประหยัดแรงงาน สะดวกในการเดินทางในที่แคบๆและยังช่วยในด้านสุขภาพ ที่เกิดจากการเก็บสาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโรลทรงยาวกลม ที่สามารถหมุนได้เก็บสายไฟ สายยาง สายต่างๆ ได้ โดยควบคุมผ่านรีโมท ที่สามารถสั่งงานให้เก็บสาย หรือปล่อยสายได้
- ได้อุปกรณ์เก็บสายไฟที่สะดวก
- เพิ่มความสะดวกในการเก็บสายไฟ
- เพื่อไม่ต้องใช้แรงคนเยอะ
- เพื่อจัดสายให้ดูเรียบร้อย