เครื่องดูดควันเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมรัตน์ พัฒจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย พินิจ ศรีโชติอุตสาหกรรม
3นาย ทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดีอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์อุตสาหกรรม
5นาย ปิยพล อุ่นอุพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรเทพ บุญจันทร์ปวช.
2นาย อภิสิทธิ์ สุภัคชัยสกุลปวช.
3นาย ดำรงสิทธิ์ พรมสวัสดิ์ปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ คงมีเงินปวช.
5นาย ตรีชานนท์ ขุยจันทึกปวช.
6นาย ณัฐวุฒิ เพชรคงปวช.
7นาย กฤษณะ แก้ววุธปวช.
8นาย พงษ์ศิริ ศรีสมบัติปวช.
9นาย บริวัตร นัดครีบปวช.
10นาย ภาคิน ถาเบ้าปวช.

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการมีการปฏิบัติงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ มีชิ้นงานหลายขนาด บางครั้งไม่สามารถนำชิ้นงานเข้าไปเชื่อมในบูธเชื่อมที่มีเครื่องดูดควันได้ และบางครั้งต้องเข้าไปปฏิบัติงานเชื่อมในห้องที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้ควันเชื่อมไม่สามารถลอยออกไปด้านนอกห้องได้ ซึ่งเป็นปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานเชื่อม เนื่องจากควันเชื่อมจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมหายใจไม่สะดวกเมื่อเชื่อมในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และควันที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้าจะทำให้เกิดอาการเจ็บตา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยดูดควันในงานเชื่อม หลัการทำงานของเครื่องจะมีพัดลมดูดอากาศผ่านมาในท่อ แล้วผ่านไปน้ำในกล่องด้านล่าง เมื่อควันโดนน้ำจะกลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ลอยขึ้นไปด้านบน
1. ช่วยดูดควันเชื่อม
2. เพื่อช่วยลดอาการแสบตาจากควันเชื่อมไฟฟ้า
3. เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานเชื่อมนอกสถานที่