สมุนไพรเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ จากส้มผักเสี้ยน กลื่นยูคาลิปตัส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกอร สายบรรดิษอุตสาหกรรม
2นาง จงกล กระจ่างแจ้งอุตสาหกรรม
3นางสาว วรรณพรรธน์ เปี่ยมพงศ์สานต์อุตสาหกรรม
4นาง กุสุมาทย์ ชูจิตต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ลักขณา สมเจริญศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพัชร์ จัตุกูลปวช.
2นางสาว ยอแสง เภาเสนปวส.
3นางสาว กนิษฐา เจียรักสุวรรณ์ปวส.
4นาย พงศกร พรประเสริฐปวส.
5นางสาว สุนิชา โคตรพรหมปวส.
6นาย สมพงษ์ ตระกูลดีปวส.
7นางสาว วรรณพร บุญโตปวส.
8นางสาว วรัชยา ธาตุมาศปวส.
9นางสาว วรรณนิภา ธรรมวงษ์ปวส.
10นางสาว อชิรญา โสดาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยสมุนไพรเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ จากส้มผักเสี้ยน กลิ่นยูคาลิปตัส ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) สกัดสารที่มีองค์ประกอบของสารคาเทชิน ได้สารสกัดที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้ำตาลเข้ม น้ำหนักของสารสกัดเฉลี่ยเท่ากับ 20.21 กรัม คิดเป็น 10.11% 2.) ตรวจสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ ด้วยวิธี Agar Disc Diffusion ที่ความเข้มข้น 0.6% ยับยั้งแบคทีเรียในอากาศได้ ให้เคลียร์โซนเท่ากับ 10.75 mm 3.) ทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากส้มผักเสี้ยน 0.6% เอทานอลชนิด 70% ปริมาณ 70.4% น้ำมันยูคาลิปตัส 25% และ เมนทอล 4% ได้ของเหลวสีเหลืองอมน้ำตาล 4.) ตรวจสอบประสิทธิผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ พบว่ายับยั้งได้และมากกว่าผลิตภัณฑ์เทียบจากท้องตลาด 2 ชนิด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสารละลายสีเหลืองอมน้ำตาล มีกลิ่นหอมยูคาลิปตัส สัมผัสจะรู้สึกเย็น บรรจุในขวดแก้วสีน้ำตาล ปริมาตร 120 มิลลิลิตร 1 ขวด สามารถใช้ได้ระยะเวลา 2 เดือน ที่อุณหภูมิห้องปกติ ใช้โดยการจุ่มไม้งาลงในขวดบรรจุภัณฑ์ สารละลายในขวดจะเกิดการแพร่กระจายไปทั่วบริเวณ ระยะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่ 2.5 เมตร จากตำแหน่งที่วางผลิตภัณฑ์ และลดลงตามระยะห่าง
สามารถลดอาการคัดจมูก มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ ให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย