ไอโอที นอนสปาร์ก (IOT Non-Spark)

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัญหาใหญ่ของไฟฟ้าที่สร้างความอันตรายและน่าสะพรึงกลัวมากที่สุดคือปัญหาไฟรั่ว เพราะอาจเกิดอันตรายถึงขั้นไฟไหม้และเสียทรัพย์สินรวมถึงอาจเสียชีวิตได้ กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มตั้งแต่การ ติดตั้งเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน การขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดไปจนถึงการเสื่อมสภาพของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ตัวนำหรือจุดเหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้า แล้วไปสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงเกิด กระแสไฟฟ้ารั่วขึ้นโดยเฉพาะตู้น้ำเย็นที่มักจะตั้งอยู่ในจุดชุมชนมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก มีโครงสร้างหลักเป็นสแตนเลส ทำให้เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ซึ่งเป็นอันตรายแก่ชีวิต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์แจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยระบบ IoT มีลักษณะการทำงานคือ อุปกรณ์ทำการตรวจจับไฟรั่วจากสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์จะทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT ด้วยการส่งข้อมูลการตรวจจับของเซนเซอร์วัดกระแสไฟซึ่งจะตรวจจับไฟรั่วจากสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ เมื่อเกิดไฟรั่วขึ้นจะมีการแสดงผลผ่านทางแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์ และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้ผู้ดูแลได้แก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ได้อุปกรณ์แจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยระบบ IoT
สามารถตรวจจับกระแสไฟรั่วจากสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
สามารถแสดงผลสถานะผ่านโทรศัพท์และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุวัฒน์ บุญมาสามัญ
2นาย เวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุลสามัญ
3นางสาว ณัฐกานต์ ภิรมณ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชัย ชีมือปวช.
2นาย นฤเบศวร์ แคว้งอินทร์ปวช.
3นาย ศตวรรษ ขันนันต๊ะปวส.
4นาย ปวิช พิทักษ์ทองปวส.