เครื่องอัดขอบฟุตบาท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบอุตสาหกรรม
2นางสาว สายฝน พลเมฆสามัญ
3นาย กิตติภูมิ หาญแก้วอุตสาหกรรม
4นาย มงคล มัณฑาลัยอุตสาหกรรม
5นาย พรพจน์ ถานะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวัต จันทร์ทองดีปวส.
2นาย นครินทร์ นามบุญปวส.
3นาย ธนพัฒน์ หน่อลินปวส.
4นาย ทศรินทร์ ศรียี่สุ่นปวส.
5นาย ธนากร ไชยเมืองชื่นปวส.
6นาย วัชระ วงศ์คำลือปวส.
7นางสาว ชัญญานุช ถวิลไพรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การทำงานแต่ละครั้งจะใช้แรงงานจำนวนมาก เนื่องจากการทำขอบฟุตบาทประกอบด้วยการทำงาน 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนการทำเหล็กเส้นรูปทรงฟุตบาท ขั้นตอนการเทปูน ขั้นตอนการเก็บรายระเอียด และขั้นตอนการทาสีขอบฟุตบาท ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่า ขั้นตอนการทำเหล็กเส้นรูปทรงฟุตบาท เป็นขั้นตอนที่เป็นขีดจำกัดของกระบวนการทำขอบฟุตบาท กล่าวคือ อัตราการทำงานสูงสุดของวิธีการนี้แปรตามความชำนาญของคนที่ทำหน้าที่เหล่านี้ เนื่องจากต้องทำเหล็กเส้นให้เป็นทรงที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูงมาปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าวซึ่งค่อนข้างหายากดังนั้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดขอบฟุตบาท ที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ความเร็วในการทำงานต่อเนื่อง 20 เมตร / ชั่วโมง
2.ขนาดขอบอัด กว้าง 15 ซม. สูง 20 ซม.
3.รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
1.เครื่องอัดขอบฟุตบาทนำไปบริการแก่กลุ่มการก่อสร้างทำถนนทางเดิน
2.เพื่อจำหน่ายและให้วิทยาลัยเทคนิคลำปางเพื่อให้รุ่นหลังนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น
3.เป็นอุปกรณ์ต่อยอดจากต้นแบบ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น
4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน