ระบบควบคุมปั้มเเก๊สอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนทชัย พรมรินทร์ปวส.
2นาย ปิติ โยมงามปวส.
3นาย อนันตชัย ลาภเจริญกิจสกุลปวส.
4นาย พงศกร พุทธิมาปวส.
5นาย วิทยา ทรงศิลป์ปวส.
6นาย โชคชัย เพชรรัตน์ปวส.
7นางสาว ชนิญดา พรมจีนปวส.
8นาย ณัฐวุฒิ อินทะบัญโญปวส.
9นาย คณิศร ประดิษฐ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปั๊มเเก๊สอัจฉริยะ ได้เเนวคิดมาจาก ที่นักศึกษาได้เห็นโปรเจกสมาทโฮมจึงคิดว่าสมาทโฮมมึขอบเขตที่เเคบจึงต้องการทำให้กว้างขึ้นโดยทำเป็นปั๊มเเก๊ซซึ้งจะมีขอบเขตพื้นที่ที่ใหญ่กว่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อำนวยความสะดวกเเละเเจงเตือนเเละรักษาความปลอดภัยในปั๊มเเก๊ซ
- อำนวยความสะดวกเเก่ผู้ใช้บริการ
- รักษาความปลอดภัยเเก่ผู้ใช้บริการเเละพนักงานในปั๊มเเก๊ซ