ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จุฑานนท์ แสนจำหน่ายอุตสาหกรรม
2นาย อโนทัย รักการอุตสาหกรรม
3นาย อำนวยชัย มืดทัพไทยอุตสาหกรรม
4นาย เจษฎา เรืองสุขนิรันดร์อุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. รัฐศักดิ์ โกบประยูรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิเชษฐ์ แก้วบัวดีปวส.
2นาย ภีมปภพ นุชเดื่อปวส.
3นาย จักรกฤษณ์ รอดประดิษฐ์ปวส.
4นาย พีระพล ผลสุขศรีปวส.
5นาย ธนกฤต ศุภรัตติยาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ไฟไหม้เกิดจากเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก๊ส หรือไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของเพลิงไหม้ และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เช่น เปลวไฟ ควัน และแก็ส ส่วนมากขณะที่เริ่ม หรือเกิดเพลิงไหม้จะไม่มีคนอยู่หรือไม่มีคนเห็นในที่เกิดเหตุ กว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้งเตือนการเกิดแก๊สรั่ว มีควันไฟ หรือมีเปลวไฟ เกิดขึ้นในบ้านพักอาศัย ซึ่งสามารถแจ้งเตือนโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์ สามารถสั่งการได้ในระยะไกล และช่วยยับยั้งไม่ให้ไฟลุกลาม
1. สามารถแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ
2. สามารถสั่งงานได้ในระยะไกล
3. สามารถช่วยยับยั้งการเกิดอัคคีภัยได้