ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแผ่หลาย มีให้เลือกใช้หลายยี่ห้อ เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในห้องและยังกรองอากาศให้บริสุทธิ์ แต่เครื่องปรับอากาศยังกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้จัดทำได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อ ช่วยลดการกินกระแสของเครื่องปรับอากาศโดยอาศัยน้ำทิ้งให้ไหลวน ในชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ให้คอนเดนซิ่งดูดความเย็นของน้ำทิ้งช่วยลดความร้อนของแผงคอนเดนซิ่งและลดการกินกระแสไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแผ่หลาย มีให้เลือกใช้หลายยี่ห้อ เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในห้องและยังกรองอากาศให้บริสุทธิ์ แต่เครื่องปรับอากาศยังกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้จัดทำได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อ ช่วยลดการกินกระแสของเครื่องปรับอากาศโดยอาศัยน้ำทิ้งให้ไหลวน ในชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ให้คอนเดนซิ่งดูดความเย็นของน้ำทิ้งช่วยลดความร้อนของแผงคอนเดนซิ่งและลดการกินกระแสไฟฟ้า
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแผ่หลาย มีให้เลือกใช้หลายยี่ห้อ เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในห้องและยังกรองอากาศให้บริสุทธิ์ แต่เครื่องปรับอากาศยังกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้จัดทำได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อ ช่วยลดการกินกระแสของเครื่องปรับอากาศโดยอาศัยน้ำทิ้งให้ไหลวน ในชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ให้คอนเดนซิ่งดูดความเย็นของน้ำทิ้งช่วยลดความร้อนของแผงคอนเดนซิ่งและลดการกินกระแสไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุวัฒน์ บุญมาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นาย บัณฑิต ดวงจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยวัฒน์ ใจยาปวส.
2นาย กฤตนัย ไชยวงค์ปวส.