อุปกรณ์ช่วยล็อคฉุกเฉินอเนกประสงค์ของเชือกโรยตัว

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีการเกิดอัคคีภัยต่างๆ มากมาย ซึ่งพบเห็นบ่อยครั้งจะเกิดจากสาเหตุที่เรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน หอพัก คอนโด หรือตึกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทางออกที่ไวที่สุดที่จะทำให้ชีวิตรอดพ้นจากการถูกไฟครอกหรือสำลักควัน ก็คือระเบียงหรือหน้าต่าง เพื่อให้เกิดเปอร์เซนต์ในการเอาชีวิตรอดให้ได้มากที่สุดนั้น ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยการเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยข้างต้น ที่มีชื่อว่า อุปกรณ์ช่วยล็อคฉุกเฉินอเนกประสงค์ของเชือกโรยตัว ซึ่งชุดนี้ จะประกอบด้วยการทำงานในลักษณะของการเกาะยึด ผนัง ขอบหน้าต่าง ราวระเบียง ได้อย่างมั่นคง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถเกาะยึด ผนัง ขอบหน้าต่าง ราวระเบียง ได้อย่างมั่นคง
2.เพื่อให้เกิดเปอร์เซนต์ในการเอาชีวิตรอดให้ได้มากที่สุด
1.สามารถเกาะยึด ผนัง ขอบหน้าต่าง ราวระเบียง ได้อย่างมั่นคง
2.เพื่อให้เกิดเปอร์เซนต์ในการเอาชีวิตรอดให้ได้มากที่สุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ่ระพีภัทร กันทะวังอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน อิ่นปัญญาอุตสาหกรรม
3นาย จักรกฤษณ์ สิงห์วันอุตสาหกรรม
4นางสาว อภิวันท์ จักรคำสามัญ
5นางสาว ณิชาภา สุรินรังษีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โพชฌงค์ มั่นสติปัฏฐานปวช.
2นาย ไชยวัฒน์ ธรรมเกิดสุขปวส.
3นาย สราวุธ แก้วจริยากุลปวส.