แฟกาดิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

แฟกาดิน(ดินกาแฟ)เป็นผลงานที่เริ่มต้นจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำวัสดุที่เหลือใช้มาผสมผสานเพื่อสร้างมูลค่าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้นั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ กากกาแฟ และส่วนผสมอื่น ได้แก่ กากมะพร้าว เปลือกเมล็ดทานตะวัน เปลือกเกาลัดคั่ว ฟางข้าว แกลบ เปลือกถั่วลิส นำมาบดเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า แฟกาดิน (ดินกาแฟ) มาใช้ปลูกต้นไม้แทนการใช้ดิน เป็นการสร้างสารอาหารที่มีประโยชน์กับต้นไม้และใช้ดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้า รองเท้า ตู้เย็น ในรถ และสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แฟกาดิน (ดินกาแฟ) ใช้ปลูกต้นไม้แทนการใช้ดิน ในกากกาแฟจะอุดมด้วยแร่ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
1. ใช้ปลูกต้นไม้แทนการใช้ดิ
2. ช่วยไล่หอยทากและแมลงบางชนิด ที่ชอบมากัดกินต้นไม้จนเสียหาย
3. ป้องกันสัตว์เลี้ยงขับถ่ายไม่เป็นที่
4. ช่วยดับกลิ่นในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า รองเท้า และในรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วัชรี ตันหนิมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัลยาณี กวาวสิบสี่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภัสสร อวดสุขปวส.
2นางสาว น้ำฝน ตาเบี้ยวปวส.
3นางสาว อรอนงค์ แสนจันปวส.
4นางสาว กนกวรรณ มูลเรือนปวส.
5นางสาว พิทยารัตน์ เครือแก้วปวส.
6นางสาว ปิยาภรณ์ เตาะแปปวส.
7นางสาว นิรินธนา พิณสารปวส.
8นางสาว อภิสรา แซ่จางปวส.
9นางสาว ฐิติภรณ์ แซ่เล่าปวส.
10นาย นิพนธ์ ใจจันทร์ปวส.