ถุงชาดับกลิ่นในรองเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เยาวเรศ เมธาวงศ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แก้ว ลุงกู่ปวช.
2นางสาว ฐิตา ดิษยวณิชปวช.
3นางสาว บุษยาวีร์ หมั้นเที่ยงปวช.
4นางสาว นันทนา อื่อจาปวช.
5นางสาว รัตติกาล อุตมะปวช.

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ “ถุงชาดับกลิ่นในรองเท้า” เป็นการศึกษากรรมวิธีในการแปรรูปจากใบชาแก่ที่ไม่สามารถนำมาสร้างประโยชน์เพื่อจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชาเพื่อดื่ม เมื่อมีใบชาแก่เหลือเป็นจำนวนมากคนในชุมชนหมู่บ้านป่าเหมี้ยงจึงนำใบชาแก่ที่เหลือเป็นจำนวนมากมาประดิษฐ์เป็นหมอนใบชาที่มีสรรพคุณช่วยให้หลับสบายและลดความชื้นในอากาศได้ โดยคณะผู้จัดทำได้นำแนวคิดจากกลุ่มชาวบ้านในชุมชนป่าเหมี้ยงที่ทำหมอนจากใบชามาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นถุงใบชาดับกลิ่นในรองเท้า ซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ในรองเท้าได้อย่างมีศักยภาพและปลอดสารพิษซึ่งไม่ส่งผลอันตรายต่อผิวบริเวณเท้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถุงชาดับกลิ่นในรองเท้า เป็นการนำใบชาแก่ที่ไม่สามารถนำมาสร้างประโยชน์เพื่อจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชาเพื่อดื่มนำมาแปรรูปใหม่ เพื่อศึกษาวิธีทำถุงชาดับกลิ่นในรองเท้า ศึกษาต้นทุนและเป็นการเพิ่มมูลค่าจากใบชาแก่ที่ไม่สามาถนำมาสร้างประโยชน์เพื่อจำหน่ายแบบผลิตภัณฑ์ชาเพื่อดื่มทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน และทำให้บุคคลทั่วไปสนใจนิยมใช้ถุงชาดับกลิ่นในรองเท้าราคาขายคู่ละ 59 บาท
1. ถุงชาดับกลิ่นในรองเท้า มียอดจำหน่ายและสามารถเป็นของดีประจำหมู่บ้าน 1 ตำบล1 ผลิตภัณฑ์
2. สามารถจำหน่ายถุงชาดับกลิ่นในรองเท้า ให้กับนักท่องเที่ยว