ไฉไลเส้นสมหวัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้องรังในประเทศไทย จากรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต่อประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศในปี 2556-2560 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 80% ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง จึงได้ทำการพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากแป้งแห้ว ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมคอลเรสตอรอลและน้ำตาลในเลือด โดยได้ทำออกมาในรูปแบบที่รับประทานง่าย มีสีสันสวยงามพร้อมกับประโยชน์จากดอกคำฝอย และคะน้าไชยา โดยมีกรรมวิธีในการผลิตที่ปลอดภัยจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เส้นไฉไลสมหวังเป็นเส้นสุขภาพที่มีส่วนผสมทำมาจากแป้งแห้วเป็นสำคัญ รวมไปถึงมีส่วนผสมจากน้ำผักที่ให้สีสันน่ารับประทาน โดยส่วนผสมทั้งหมดล้วนมีคุณสมบัติในการลดระดับคอลเรสตอรอล และควบคุมน้ำตาลในเลือด
1. ไฉไลเส้นสมหวังไม่ทำให้เกิดคอลเรสตอลรอล น้ำตาล หรือแม้แต่คาร์โบไฮเครตที่ทำให้ร่างกายสูง
2. ควบคุมน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
3. ลดคอเรสตอรอลและไม่เพิ่มไขมันเมื่อรับประทานในปริมาณมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณฐนันธ์ พิริยะธนาธนาธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มานิตา ปานดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อมรรัตน์ พูลกำลังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วรรษมน วัฏฏานนท์สามัญ
5นางสาว กัลยาณี ภมรดลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล คำกิ่งปวช.
2นางสาว ศิรภัสสร ศรีดาแหลมปวช.
3นาย ธีรศักดิ์ เกิดแก้วปวช.
4นางสาว กษม ศิลาวัชรพลปวช.
5นางสาว รพีพรรณ ขุนทองไทยปวช.
6นางสาว อินประภา คชสุวรรณปวช.
7นางสาว พิมลรัตน์ เงินเรืองโรจน์ปวช.
8นางสาว จันจิรา มณีอินทร์ปวช.
9นางสาว บัวชมพู มากวงษ์ปวช.