เตาแก๊สชีวมวลจากถังอัดน้ำยาแอร์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปี 2561 ผู้นำเข้า LPG ได้ทำแผนล่วงหน้า คาดว่าการนำเข้าในไตรมาส1 จะเฉลี่ย 5.6 หมื่นตัน/เดือน ไตรมาส 2 นำเข้าเฉลี่ยน 4.8 หมื่นตัน/เดือน ซึ่งการที่ต้องนำเข้าแก๊สเชื้อเพลิงนับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงจัดทำเตาแก๊สชีวมวลจากถังอัดน้ำยาแอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการใช้แก๊สหุงต้ม ด้วยการประดิษฐ์ เตาแก๊สชีวมวลจากถังอัดน้ำยาแอร์ขึ้นมา เพื่อใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาแก๊สชีวมวลจากถังอัดน้ำยาแอร์ เป็นเตาแก๊สที่ทำจากถังอัดน้ำยาแอร์ โดยใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ เช่นไม้ฟืน เศษวัสดุ ต่างๆ สามารถให้ความร้อนเพื่อใช้ในการหุงต้ม หรือทำอาหารต่างๆได้
เตาแก๊สชีวมวลจากถังอัดน้ำยาแอร์ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากแก๊สหุงต้ม หรือจากพลังงานไฟฟ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประดิษฐ ทองด้วงอุตสาหกรรม
2นาย นิรัติศัย แคฝอยอุตสาหกรรม
3นาย วุฒิชัย รัตนมณีพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนิน ท่องแจ้งปวช.
2นาย อิทธิพัทธ์ เดชนุ่นปวช.
3นาย พีระพล พันธ์โทปวช.
4นาย พานุเดช จิตมะกล่ำปวช.