เครื่องกัดลายอเนกประสงค์ Multi Purpose Milling Machine

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เดิมทีขั้นตอนการกัดปริ้นจะเป็นการเขย่าแผ่นปริ้นในน้ำกัดลาย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควร ยุ่งยาก ไม่สะดวกต่อการผลิตชิ้นงานจึงจำเป็นต้องมีเครื่องกัดลายอเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งยังลดโอกาสความผิดพลาด รวมไปถึงความคมของลายเส้นต่าง ๆ บนแผ่นปริ้น เครื่องกัดลายอเนกประสงค์ เป็นเครื่องที่ดัดแปลงหรือต่อยอดมาจากเครื่อง Printer 3D และเครื่อง CNC

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถตอบโจทย์งานที่ไม่มีวางขายตามท้องตลาด
2.สร้างเป็นงานอดิเรกหรือต่อยอดเป็นธุรกิจ
3.สามารใช้ประโยชน์ได้จากเครื่องกัดลายอเนกประสงค์ ทั้งในด้านงานอิเล็กทรอนิกส์และในด้านสวยงามเพื่อเพิ่มคุณค่าและ เพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงานนั้น ๆ
4.สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานในด้านการใช้งานที่หลากหลาย มีความเหมาะสมทั้งวัสดุ ขนาดและน้ำหนัก โปรแกรมออกแบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ต่วนมะรูดี ต่วนดือราแมอุตสาหกรรม
2นาย มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็งอุตสาหกรรม
3นาย สูดีรมัน อีแตสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนานพ แซ่ย่องปวช.
2นาย ซุกิฟรี หะยีนิเงาะปวช.
3นาย อิรฟาน หะยีวานิปวช.