เจลกาแฟขัดผิว(COFFEE&GEL BODY SCRUB)

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ธุรกิจร้านกาแฟสดในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟคั่วบดแทนกาแฟผงสำเร็จรูปกันมากขึ้นจึงเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสความนิยม โดยมีผู้ประกอบการในตลาดมีอยู่หลายกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร้านกาแฟสามารถขายกาแฟได้จำนวนแก้วต่อวันเป็นจำนวนมากทำให้เกิดกากของกาแฟหลังจากผ่านการชงหรือผ่านน้ำร้อนจากการชงกาแฟเพื่อรีดเอาน้ำของกาแฟออก โดยส่วนมากแล้วคนส่วนใหญ่จะนำไปทิ้ง ซึ่งกากกาแฟเหลือทิ้งส่งผลเป็นขยะ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำวัสดุที่เหลือทิ้งมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่สามารถเพิ่มมูลค่าของกากกาแฟเพราะผู้วิจัยเห็นว่ากากกาแฟมีความหยาบและสามารถที่จะนำกากกาแฟมาทดแทนสารสังเคราะห์ในการขัดผิวได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ช่วยให้ผิวขาวเนียนนุ่ม กระจ่างใส ลดปัญหาผิวแห้งกร้าน หัวเขาดำและลดรอยแตกลายต่างๆ ช่วยลดปัญหารอยด่างดำ และกระชับรูขุมขน
1. ได้สูตรผลิตภัณฑ์เจลกาแฟขัดผิวที่มีความเหมาะและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
2. ได้ผลิตภัณฑ์เจลกาแฟขัดผิวที่ผู้ใช้พึงพอใจ
3. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลกาแฟขัดผิวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุวัฒน์ มณีพรหมอุตสาหกรรม
2นาง ปาริชาติ ยศเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุจิตรา แก้วหอมสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง laddawan Boonpokkrongสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรภัทร เกินชัยปวส.
2นางสาว สาวิณี สุขบัณฑิตย์ปวส.
3นางสาว ปนัดดา ศรีโชติปวส.
4นางสาว มินตรา แจ่มสว่างปวส.
5นางสาว กัญญารัตน์ จักร์มณีปวส.
6นางสาว ณัฐนิภา ไชยขันตรีปวส.
7นางสาว กัญญาณัฐ นามมาลาปวส.
8นางสาว อาทิตยา เงินกรุงปวส.