หนามแดงหยี

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นโรค Top Hit คือ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ 4 โรคฮิตที่คร่าชีวิตคนไทยจำนวนมาก ตัวการที่ก่อให้เกิดโรคเหล่านี้คือ พฤติกรรมของตัวเราเอง เช่น การบริโภคอาหาร การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้ใส่ใจการออกกำลังกาย แต่ในปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มเห็นว่า คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีสรรพคุณกึ่งยา ทำจึงได้นำพืชพื้นเมืองคือหนามแดงหรือมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายและมีสรรพคุณมากมาย มาทำหยีซึ่งเป็นการถนอมอาหารและยังมีรสชาติอร่อย ทานง่าย สามารถทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หนามแดงหยีมีสรรพคุณกึ่งยา เนื่องจากผลิตจากลูกหนามแดงที่มีสรรพคุณมากมาย
หนามแดงยังมีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น ช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจ มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุพัตรา กรวยสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรพิน แสนลี้ปวส.
2นางสาว กิตติญา หิริโอปวส.
3นางสาว ณัฎฐา พลสว่างปวส.
4นางสาว เกศิณี ประสาทน้ำเงินปวส.
5นางสาว สุนิสา สินสิงห์ปวส.
6นางสาว ณัฐกานต์ เริ่มศรีปวส.