ครองแครงมันม่วงกรอบ รสต้มยำกุ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นงนุช พิสูตรสามัญ
2นางสาว ปิติณัช พุกอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ดวงใจ ทองสีดำสามัญ
4นาง นิภาพร เบ็ญพาดสามัญ
5นาย คงฤทธิ์ แสงจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณิศา กระจ่างแจ่มปวช.
2นางสาว จุฑาพร ทั่งจันทร์ปวช.
3นางสาว กุลณัฐฐา สุปรียาหิรัญกุลปวช.
4นาย ประวีร์ แสวงกิจปวช.
5นาย นพดล บุญจาดปวช.
6นางสาว ฐิติพร พุทธาปวช.
7นางสาว นันทพร อิ่มแสงปวช.
8นางสาว จุฑารัตน์ ขำครุฑปวช.
9นางสาว สุวนัน เหมลีปวช.
10นางสาว เอมอร เรืองไรประดิษฐ์ดีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมครองแครงกรอบ เป็นขนมไทยโบราณ ที่มีลักษณะเป็นแบบแห้งโดยการเอาไปทอด จนกรอบ มีส่วนผสมหลักคือ แป้งสาลี ไข่ กะทิ เกลือ น้ำตาล น้ำมันพืช กระเทียม พริกไทย และรากผักชี คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นพัฒนาแป้งขนมครองแครงกรอบและน้ำเคลือบจากรสชาติดั้งเดิมจึงพัฒนาเป็นรสชาติต้มยำกุ้งโดยการนำมันม่วงใช้ความหวานของมันม่วงมาแทนน้ำตาลทรายและมันม่วง มีสรรพคุณ เช่น ช่วยบำรุงสายตา,ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง,และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ พัฒนารสชาติจากดั้งเดิมที่มีรสชาติหวานเป็นรสชาติต้มยำกุ้งหวานเปรี้ยว และยังมีประโยชน์จากเครื่องสมุนไพรของเครื่องต้มยำกุ้ง จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ ครองแครงมันม่วงกรอบ รสต้มยำกุ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารทานเล่นหรืออาหารว่างและสามารถเป็นของฝากได้ในทุกเทศกาล
1.สามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้กับครองแครงกรอบ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สังคม