ถุงมือและอุปกรณ์ช่วยกรีดใบตอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ ปั้นงามอุตสาหกรรม
2นาย ธเนศ โพธิ์เตี้ยอุตสาหกรรม
3นาย ชลอศักดิ์ มหาประทุมอุตสาหกรรม
4นาย กานต์ ทองสุกอุตสาหกรรม
5นางสาว นุชจนาท ภูทองพันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวิชานนท์ นามพันธุ์ปวช.
2นาย ภานุพงษ์ บุญอุ้มปวช.
3นาย อมรเทพ ทองสำริดปวช.
4นาย ณัฐพร ถนอมเขตต์ปวช.
5นาย พงษ์ศักดิ์ ถนอมเขตต์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการที่ได้ได้ออกสำรวจพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่าได้พบว่ามีชุมชนหนึ่งมีการทำอาชีพกรีดใบตองเป็นจำนวนมากและได้เข้าไปดูปัญหาของชาวบ้านกลุ่มนั้นว่าพวกเขาได้ประสบปัญหาอะไรบ้างในการทำอาชีพนี้แล้วทำการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านจากการสำรวจในครั้งนั้นได้กลับมาระบุปัญหาที่เกิด แล้วได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาจึงคิดว่าปัญหาในการกรีดใบตอง ของผู้ประกอบอาชีพนั้นควรมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจับได้จัดทำอุปกรณ์ช่วยกรีดใบตอง สามารถใช้ควบคู่กับถุงมือหนังในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร หรือถุงมือผ้าในรายวิชาเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะถุงมือผ้าที่มีใช้ทุกครัวเรือน เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. นั้นนอกเป็นไม้
2. ชั้นในเป็นมีด
3. มีห่วงสวมใส่นิ้วชี้
4. ใช้งานได้จริงตามความต้องการของเกษตรกร
1.ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยเพราะบังคับให้ใช้คู่กับถุงมือ
2.ใช้งานได้จริงตามความต้องการของเกษตรกร
3.ผู้ปฏิบัติมือไม่ติดยางกล้วย