อุปกรณ์ช่วยจับยึดช่วยติดตั้งเชิงชาย (Devive needed to install Fascia)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนพงศ์ เกษมวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลภัส ประจันตะเสนปวส.
2นาย ศิริโชค คุตตะนามปวส.
3นางสาว ณัฐชา ไชยรัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การติดตั้งโดยผู้ติดตั้งต้องขึ้นไปอยู่บนโครงหลังคาและช่วยจับประคองไม้เชิงเพื่อยึดด้วยสกรูหรือพุกไม้ ทำให้ไม้เชิงชายอาจจะร่วงหล่นลงมาที่พื้นด้านล่างหากไม่มีการจับยึดที่มั่นคงก่อนทำการติดตั้งหรือจากการที่ต้องติดตั้งบนที่สูงและใช้คนในการจับประคองไม้เชิงชาย ทำให้เชิงชายที่ติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับความลาดเอียงตามต้องการ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำอุปกรณ์จับยึดช่วยการติดตั้งเชิงชาย เพื่อทำให้การติดตั้งมีความสะดวก รวดเร็วทำให้ได้เชิงชายที่สวยงามมีระดับความลาดเอียงตามที่ต้องการและและมีความปลอดภัยต่อผู้ทำการติดตั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.คุณลักษณะขนาด กว้าง 25 ซม.ยาว 30 ซม.หนา 10 ซม. มีน้ำหนัก 4.5 kg ประสิทธิภาพ สามารถปรับระดับองศาความเอียงของเชิงชายได้
2.คุณสมบัติ เป็นอุปกรณ์ช่วยจับยึดไม้เชิงชายได้ทั้งชนิดไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีขนาดไม่เกิน 10 นิ้ว โดยที่น้ำหนักของเชิงชายไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อช่วงความยาว 3 เมตร ซึ่งสามารถจับเชิงชายแบบ 2 in 1 ขนาด 10 นิ้ว และ แบบซ้อนทับไม้ เชิงชายขนาด 8นิ้วทับ 6 นิ้ว
1.เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจับยึดติดตั้งเชิงชาย
2.เพื่อประหยัดเวลา เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการติดตั้งเชิงชาย
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ติดตั้งเชิงชาย