ผงต้มยำแคลเซียม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนิสา ซุ้นสั้นคหกรรม
2นาง รัศมี สุไลมานคหกรรม
3นางสาว อาซีซะห์ แปเฮาะอีแลคหกรรม
4นางสาว คอมส๊ะ มามุพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ซากีนา สุหลงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัลวาณีย์ ดาโอะปวส.
2นางสาว ซีตีสารอห์ สาและปวส.
3นางสาว ซาฟีนะห์ เฮงซอปวส.
4นางสาว อามีเนาะ เสนปวส.
5นางสาว มูนา จาโรจน์มะปวส.
6นางสาว มารียานี สาเมาะปวส.
7นาย มูฮาหมัดรุสลัน ตูโยงปวส.
8นาย อิดรีส บือราเองปวส.
9นาย มูฮัมมัดฮัมดี สะอะปวส.
10นาย รีดูวัน แวดอเลาะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สารอาหารจากกุ้งจะมีส่วนเพิ่มการพัฒนาด้านสมองและสติปัญญา ในส่วนของส่วนผสมต่างๆได้มีการนำไปคั่วและนำไปบดให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมให้เข้ากันและปรุงรส ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับหัวกุ้ง ได้มองถึงประโยชน์ของหัวกุ้งและเปลือกกุ้งที่หลายๆคนมองข้ามและได้ทิ้งมันไป ได้นำทั้งสองส่วนมาแปรรูปเป็นผงต้มยำแคลเซียม และได้เพิ่มรสชาติต่างๆตามที่ต้องการและได้มีการชั่งตวงโดยคิดตามปริมาณน้ำและสัดส่วนของผงต้มยำแคลเซียม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หัวกุ้งและเปลือกกุ้งมาแปรรูปเป็นผงต้มยำแคลเซียม ใช้ในการประกอบอาหาร
1. ได้ความรู้ความเกี่ยวกับการแปรรูปผงต้มยำแคลเซียม
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มและรู้จักแก้ปัญหาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน