กระเป๋าไทยดัดแปลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา ทองเชื้อสามัญ
2นาง พวงเพ็ญ ม้ากาบแก้วสามัญ
3นาง อิงอร เรศประดิษฐ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว สุพร ภูมิวาสสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชกานต์ มีพวกมากปวช.
2นางสาว สาวิกา เชาวดีปวช.
3นาย วชิรภัทร มูสิกัณฑ์ปวช.
4นางสาว นริศรา ทองเชื้อปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกระเป๋าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของใครหลายคน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็จะมีกระเป๋าติดตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสุภาพสตรี ที่จะชื่นชอบกระเป๋าที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ำใคร ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีแนวคิดที่จะนำผ้ายกเมืองนคร ซึ่งมีเอกลักเฉพาะตัวของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาทำเป็นกระเป๋าให้มีความร่วมสมัย สวยงาม อีกทั้งยังเป็น อีกทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผู้ใช้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สมกับคำกล่าวที่ว่า เมืองนครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ กระเป๋าไทยดัดแปลง เป็นการนำลวดลายความสวยงามของลายไทยหรือลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนำมาประยุกต์ให้มีความสวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนในช่วงวัยต่างๆมากขึ้น
ใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ