ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นัฐชนก ศรีคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ณัฐพล จุลชัยวรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สุธิพงศ์ โพธิ์ผลิสามัญ
5นางสาว พรพรรษา สุบินยังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิวาพร วิเศษทรัพย์ปวช.
2นางสาว อมรรัตน์ สุขสว่างปวช.
3นางสาว ผานิต ทองหลอมปวช.
4นาย ยศพล ปลีดอกปวช.
5นางสาว สันต์ฤทัย ช่อกงปวช.
6นางสาว บุษรารัตน์ เปรมสุขปวช.
7นาย พัชร์ศังกร ปั้นทองคำปวส.
8นางสาว นภัสสร วิบูรณ์รักปวส.
9นางสาว ศิริพร ขุนนุชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้การต่อคิวกันซื้ออาหารไม่ค่อยเป็นระเบียบทำให้ร้านค้าเกิดความสับสนจึงจำเป็นที่จะมีโปรแกรมเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น บางครั้งการจัดการที่ไม่ดีพออาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ จึงคิดระบบคิวเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการคิดเงินและประหยัดเวลาของร้านค้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ระบบบริหารจัดการร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถสรุปผลรายงานได้
1.เพิ่มความสะดวก ในการรับออเดอร์อาหาร
2.การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ