เครื่องขายผ้าอนามัยอัตโนมัติ (Automatic sanitary napkin machine)

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากอีกทั้งยังมีก่ีแข่งขันในด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ และอุปกรณ์อัตโนมัติได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องหยอดเหรียญ และทางเราได้พบว่านักเรียนนักศึกษาหญิง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในช่วงมีประจำเดือน จะต้องเดินไปซื้อผ้าอนามัยที่สหการณ์ ซึ่งอาจจะยุ่งยากในการเดินไปซื้อ หรือบางวันสหการณ์ก็คนเยอะ อาจจะต้องรอคิวในการซื้อนาน ทางเราจึงได้คิดค้น เครื่องขายผ้าอนามัยอัตโนมัติขึ้นมา และติดตั้งภายหน้าห้องน้ำหญิง เพื่อจะได้สะดวกต่อนักเรียนนักศึกษาหญิง ในช่วงวันนั้นของเดือนมาแบบกะทันหัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องขายผ้าอนามัยอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ที่สามารถทำงานแทนคนได้ ประหยัดการจ้างแรงงานคน และเป็นเครื่องขายผ้าอนามัยอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง
1 เป็นเครื่องต้นแบบของเครื่องขายผ้าอนามัยอัตโนมัติ ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
2 ช่วยอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรหญิงอื่นๆ ภายในวิทยลัย
3 สามารถนำความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไปดัดแปลง และประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
2นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิงหราช ภูผายางปวส.
2นางสาว สุภมาศ เกิดฤทธิ์ปวส.
3นาย วีรพงศ์ ไคลมีปวส.
4นาย วีรวัฒน์ บุญเล็กปวส.
5นาย นุติพงษ์ กรวยทองปวส.