เซรั่มมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เซรั่มมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาวัสดุจากธรรมชาติเกิดจากการนำวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาคิดค้น ทำการสกัดเป็นเซรั่มมะม่วงหาวมะนาวโห่ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไม้สมุนไพรของไทย มีคุณสมบัติให้วิตามินซีสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระมีความสามารถช่วยในการบำรุงผิวให้ดีขึ้น ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ และในปัจจุบันผู้คนมีการเอาใจใส่ผิวพรรณมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รักสุขภาพ จากผลการทดสอบและทดลองใช้พบว่าผู้ใช้พึงพอใจมาก อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และยังช่วยส่งเสริมวัตถุดิบที่มีในชุมชนและท้องถิ่นด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เซรั่มมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีวิตามินซีสูง มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น ลดปัญหาสิว ลดรอยดำและเพิ่มความกระจ่างใส
1.ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนและท้องถิ่นมาผลิตเป็นเซรั่ม
2.ผลิตภัณฑ์เซรั่มมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
3.สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต สร้างมูลค่า ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฏฌา ไพสิฐเบญจพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ศักดา ขำเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศิริณภา กุลสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภศพงค์ ทำทานปวช.
2นางสาว สุจินดา โป่ยขุนทดปวช.
3นาย สิรธีร์ ศรีอุบลปวช.
4นางสาว เปรมมิกา หาญลือปวช.
5นาย กันตพล ซื่อค้าปวช.