โลชั่นผักกระสังผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กานดา กลิ่นเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อิษฎาอร แก้วน้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รัชดาวัลย์ พรหมปลัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สมโชค ไวยรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทิพย์วรรณ ชนะบางแก้วปวช.
2นางสาว ภัทราพร ธรรมประดิษฐ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ผิวพรรณปรับสภาพไม่ทัน และทำให้เกิดผดผื่นคัน ผิวแห้งกร้านและนำไปสู่สาเหตุต่างๆ ของการเกิดปัญหาผิวได้ง่าย สมาชิกในกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการโลชั่นผักกระสังข์ผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้าน เป็นผดผื่นคันและขาดความชุ่มชื่น เพราะผักกระสังข์มีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารเบต้า-แคโรทีนอยู่มาก และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีสรรพคุณใช้ทาผิวเพื่อบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งสดใส ไม่แห้งกร้าน สมาชิกในกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการโลชั่นผักกระสังข์ผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สร้างผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวชนิดใหม่โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
2.เพื่อนำความรู้ในการทำชิ้นงานมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
1.ทราบวิธีการทำโลชั่นผักกระสังข์ผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2.สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ทราบวิธีการทำโลชั่นผักกระสังข์ผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น