เจลล้างหน้าเปลือกมังคุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เฉลิมพร สายสนิทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุทธินี สหนันทรายุทธพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เรืองรัตน์ นิลอุบลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พจนา สายทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เจริญศักดิ์ มณเฑียรรัตน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริโยทัย โถแก้วปวช.
2นางสาว กนกวรรณ เพชรเอืองปวช.
3นางสาว กมลวรรณ ศิริธรรมปวช.
4นางสาว จันทร์ฉาย เกิงฝากปวช.
5นางสาว ศิริพร พรหมไชยวงค์ปวช.
6นางสาว จารุวรรณ คงอยู่ปวช.
7นางสาว จุฑามาศ แก้วริรัชปวช.
8นางสาว ณัฐจนันท์ เจริญพลปวช.
9นางสาว สุนันท์ วัฒนากูลปวช.
10นางสาว ธันวรส เรืองศรีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เจลล้างหน้าเปลือกมังคุดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุคสมัย โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ประโยชน์โดยนำสารสำคัญมาสกัดเป็นเจลล้างหน้า มีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว จากผลการทดสอบและทดลองใช้พบว่าผู้ใช้พึงพอใจมากอีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกมังคุดที่อุดมไปด้วยพฤกษเคมี อันได้แก่ แทนนิน (Tannin) แกมมาแมงโกสติน (ã-Mangostin) และเบต้าแมงโกสติน (â-Mangostin) ที่มีสรรพคุณในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ตัวการร้ายทำลายผิว และมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว หรือ P. acnes อีกทั้งฤทธิ์ฝาดสมานของเปลือกมั งคุดจะช่วยลดความมันและกระชับรูขุมขน เหมาะกับผิวธรรมดา ถึงผิวมัน
ช่วยลดปัญหาสิว ลดอาการอักเสบ ลดอาการระคายเคือง ลดการเกิดแบคทีเรีย ต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดรอยดำและเพิ่มความกระจ่างใส