ตู้อบสมุนไพรควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาณัติ ทองมั่นอุตสาหกรรม
2นาย วิโรจน์ กิตติวรปรีดาอุตสาหกรรม
3นาย วสันตกาญจน์ ศรีเหราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สกล วงศ์เปียปวส.
2นาย ธรรมรักษ์ รักธรรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การทำสมุนไพรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ตะไคร้ หรือ ขมิ้น นั้นจำเป็นที่จะต้องทำให้แห้งเพื่อที่จะนำมาทำเป็นลูกประคบในยุคก่อนนั้นจะใช้การตากแดดเพื่อทำให้แห้งแต่การตากแบบนี้จะใช้ระยะเวลามากพร้อมทั้งต้องรอแสงแดด ซึ่งได้มีการนำตู้อบสมุนไพรมาลดปัญหาในด้านนี้ และในยุค4.0นี้นับว่ามีการใช้โทรศัพท์อย่างแพร่หลายทางผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า IoTเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทางผู้จัดทำจึงได้นำฮิทเตอร์อินฟราเรดและNodemcu เพื่อเข้ามาทำการควบคุมผ่านมือถือในการอบสมุนไพรอีกทั้งยังได้ทำการเขียนFlow Chart แสดงการทำงานเพื่อจัดทำโครงการตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ เมื่อทำเสร็จจึงได้นำโครงการไปทำการทดลองปรากฎว่า มีความสะดวกสบาย ลดระยะเวลา มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ อยูในระดับที่ดี แต่มีขนาดของสิ่งประดิษฐ์และน้ำหนัก อยู่ในระดับที่ พอใช้ และเห็นผลมากกว่าการนำไปตากแสงอาทิตย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-สามารถควบคุมอุณหภูมิที่สั่งงานไปที่ฮีทเตอร์อินฟราเรดและดูอุณหภูมิได้ที่หน้าตู้อบและสมาร์ทโฟนสามารถควบคุมได้เหมือนกับหน้าตู้อบทุกอย่าง
-มีคุณสมบัติในการกจัดแบคทีเรียที่อยู่ในสมุนไพรได้โดยการใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรด
-มีคุณภาพกว่าการอบโดยการใช้สมุนไพรตากแสงอาทิตย์
-เป็นการนำเทคโนโลยีด้านIoTมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
-สะดวกต่อการตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้อบ และตั้งเวลาอบ
-พัฒนาด้านการใช้งานสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อและสั่งงานอุปกรณ์
-ไม่จำเป็นต้องรอแสงอาทิตย์ในการอบสมุนไพร
-ป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค ที่มาทางอากาศ