ล็อคเกอร์รับฝากพัสดุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาณัติ ทองมั่นอุตสาหกรรม
2นาย ชนะ วุฒิอำพลอุตสาหกรรม
3นาย วสันตกาญจน์ ศรีเหราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกร คงพยัคฆ์ปวส.
2นาย ศิริพงษ์ น้ำทรงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการสั่งของทางออนไลน์เป็นจำนานมาก ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นล็อคเกอร์รับฝากพัสดุนี้ขึ้นมา ให้กับผู้ใช้ที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์ เพื่อช่วยให้อำนวยความสะดวกแก่คนที่มีปัญหาในการรับพัสดุไม่ตรงเวลางานของนิติบุคคล และสามารถแจ้งเตือนการรับฝากไปที่แอพพลิเคชั่นไลน์ได้ จากที่ได้ทำการทดลองใช้ได้จริงกับหอพักและอพาร์ทเม้นท์ เจ้าของหอพักหรือนิติบุคคล พึงพอใจในด้านความปลอดภัยในระดับดีมาก สำหรับผู้ใช้ที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์เป็นประจำ แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องวิธีการใช้งานในระดับปานกลาง เพราะผู้ใช้เป็นผู้สูงอายุ และหลักการของล็อคเกอร์รับฝากพัสดุเป็นไปตามทฤษฏีที่ศึกษาไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน IoT ให้เกิดประโยชน์ต่อการรับฝากพัสดุ
2) พัสดุที่รับฝากมีความปลอดภัยเนื่องจากตู้ ถูกล็อคด้วยรหัสผ่าน และนำพัสดุออกด้วยการใช้คีย์การ์ด
เท่านั้น
3) ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการรับฝากพัสดุ
4) สามารถติดตั้งตาม หอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ที่มีผู้ใช้อาศัยเป็นจำนวนมาก
"ล็อคเกอร์รับฝากพัสดุ" สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของที่พักอาศัยหรือหอพักได้ และทำให้ผู้คนได้มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Intemet of Things (IOT)