เก้าอี้สำหรับช่างตัดผมคนพิการและผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาณัติ ทองมั่นอุตสาหกรรม
2นาย ธเนศ พรหมจรรย์อุตสาหกรรม
3นาย ทวี ไชยาพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพัฒน์ สว่างใจธรรมปวส.
2นางสาว อาทิมา รัตนวันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

แนวคิดการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวนไม่น้อยที่ไม่มีรายได้ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นเก้าอี้สำหรับช่างตัดผมผู้พิการและผู้สูงอายุ ใช้มอเตอร์ในการหมุนซ้าย-ขวาโดยใช้หลักการของรีเลย์ทำให้มอเตอร์กลับทาง รวมทั้งตัวกล่องอุปกรณ์ของช่างควบคุมโดยใช้บอร์ดArduino ให้เลื่อนขึ้นลงตามการกดปุ่ม จากการที่ได้นำตัวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไปทดลองใช้จริงผลคือช่างตัดผมพีงพอใจทางด้านการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วนขนาดของชิ้นงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ แต่โดยรวมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เป็นไปตามทฤษฎีและใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้ของตัวช่างตัดผมจะหมุนไปรอบๆของตัวเก้าอี้ของลูกค้าทำให้สะดวกในการตัดผมและลดปัญหาในการยืนเป็นเวลานานรวมทั้งมีกล่องอุปกรณ์ที่สามรถเลื่อนขึ้นลงได้สะดวกต่อการหยิบใช้อุปกรณ์ต่างๆของช่างตัดผม
ผู้จัดทำคาดว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการในการประกอบอาชีพ เพราะเมื่อไม่สามารถเดินได้ตามปกติแล้วผูู้พิการจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียงให้ครอบครัวคอยดูแล แต่เมื่อมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองจากการตัดผม ไม่ต้องเป็นภาระให้กลับทางครอบครัว นวัตกรรมชิ้นไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ให้ผู้พิการเท่านั้นช่างตัดผมปกติก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้เพราะการตัดผมต้องยืนเป็นเวลานานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะช่วยลดในการยืนเป็นเวลานานได้