โปรแกรมคำนวณรับซื้อน้ำยางพาราสด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสรี รานีสะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุรีรัตน์ บุญชดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปาริชาติ บุญประสงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จีรนันท์ เปาะมานิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อับดุลเล๊าะ มะลีปวส.
2นางสาว ฮัซมูณี สาเลงปวส.
3นางสาว ชนาภรณ์ มาตย์ชูปวส.
4นางสาว มาเรียม ยูโซะอาลีปวส.
5นาย ชโลธร สังข์สรปวส.
6นาย ธนวัฒน์ คำดวงปวส.
7นาย กานต์ ทองสองแก้วปวส.
8นาย ฮาซัน มะตีไมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโลกของเราได้มีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆ แทบจะทุกประเภท จึงทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญทำให้ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามาก จนทำให้โลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้า ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำให้ความเป็นอยู่และการทำงานของมนุษย์ ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมากมายอีกทั้งปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ในทุก เวลา ไม่ว่า จะในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณราคาการคิดเงินจัดเก็บรายชื่อลูกค้า
2.สะดวกต่อการทำงานของผู้รับซื้อน้ำยางยางราสด
3.ช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณของข้อมูล
4.สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล