สครับถั่วเขียวและสมุนไพ

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สครับถั่วเขียวและสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของวัตถุดิบในการผลิต และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สครับถั่วเขียวและสมุนไพร โดยทดสอบความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจำนวน 50 คน โดยวิธีสุ่มแบบง่าย จากการศึกษาพบว่า สครับถั่วเขียวและสมุนไพรช่วยขจัดสิ่งสกปรก รักษาสิวและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ช่วยรักษาอาการอักเสบของแผลและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดี จากการประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้า ทำให้ผิวชุ่มชื้น รักษาและป้องกันการเกิดสิว ลดเลือนจุดด่างดำหรือรอยแผลสิว สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มสรรพคุณได้
1. ด้านผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสารรายงานทางการวิจัย นำไปเผยแพร่และบุคคลอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์สครับถั่วเขียวและสมุนไพรซึ่งผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี และสามารถเผยแพร่สู่กลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วงทิพย์ เลี้ยงตระกูลงามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณฐพร ขันดำปวช.
2นางสาว จิราภรณ์ สวัสดีปวช.
3นางสาว พิมพ์ชนก ชมพูปวช.
4นางสาว เพ็ญพิชชา ชูทิพย์ปวช.
5นางสาว สุชาดา สีสมุทร์ปวช.
6นางสาว สุชัญญา สายสกุลปวช.
7นางสาว ปวีณา พรมต้นวงษ์ปวช.
8นางสาว อนิติญา เง้าทองปวช.
9นาย ไพศาล พรมมาปวช.
10นางสาว สุชานันท์ จันทรปวช.