น้ำราชพฤกษ์ R-life

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สาเหตุท้องผูก มาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การกินอาหาร การเสียสมดุลในลำไส้ใหญ่ เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวินะ การกินอาหารกากใยทั้งจากพืชและผลไม้ทำงานร่วมกันในการช่วยกระตุ้นให้ขับถ่าย แต่บางคนอาจจะกินผักผลไม้ไม่เพียงพอวิธีการแก้คือการใช้ยาระบายหรือยาสวนเป็นทางออกที่หลายคนเลือกใช้ เพื่อแก้ไขการท้องผูก แต่นั่นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ กลุ่มของผู้วิจัยจึงศึกษาสมุนไพรด้านสุขภาพต่าง ๆ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรจำนวน 4 ชนิดคือราชพฤกษ์ มะตูม ใบเตยและมะขาม ซึ่งเนื้อในฝักแก่ราชพฤกษ์ ช่วยในการขับถ่าย ทำให้ถ่ายได้สะดวกไม่มวนท้อง แก้อาการท้องผูก และสตรีมีครรภ์สามารถรับประทานได้เพราะมีสารแอนทราควิโนน เป็นตัวช่วยระบาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำราชพฤกษ์ 1 ขวดปริมาณ 45 มิลลิกรัม มีส่วนผสม ของเนื้อในราชพฤกษ์ เนื้อมะขาม มะตูม ใบเตย มีคุณสมบัติในการช่วยเรื่องของ ระบบขับถ่าย ลดอาการท้องผูก ซักฟอกหรือชำระน้ำดี มีวิตามิน C ช่วยบำรุ่งผิวพรรณและบำรุงกระดูก
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ปลอดสารเคมี ที่มีในท้องถิ่นนำมาผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ของวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำ เนื้อของราชพฤกษ์มีสรรพคุณ ช่วยในระบบการขับถ่าย และได้นำมะขาม มะตูม ใบเตยมาใส่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของตัวน้ำราชพฤกษ์ให้มากยิ่งขึ้น ใส่ใบเตยเพื่อไปดับกลิ่นของราชพฤกษ์ เมื่อดื่มไปแล้วก็จะทำให้สดชื่น ส่วนมะตูมก็มีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่าย ช่วยรักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง ส่วนมะขามมีวิตามิน C ช่วยในการบำรุงผิวพรรณ ได้ใส่เกลือกับน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรรณวิมล คงชูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุวารี บุญทรงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วนิดา มีธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สมศรี พัฒนเดชากุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรรณนารายณ์ ทองพลปวช.
2นางสาว รัตพิศุทธ์ อุคะติปวช.
3นางสาว ธัญญลักษณ์ ชูจิตรปวช.
4นางสาว ฟาริดา ร่าหมานปวช.
5นางสาว ฐาปนี ขาวทองปวช.
6นางสาว นันทวดี บัวลอยปวช.
7นางสาว ธันยธร ศักดาปวช.
8นางสาว จุฑามาศ ไมอินทร์ปวช.
9นางสาว ปภัสราภรณ์ แผ่นสุวรรณปวช.
10นางสาว วิภารัตน์ ฉัตรทองปวช.