ตะลิงปลิงอบแห้งสามรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รื่นฤดี พรหมทองคหกรรม
2นางสาว จรรยา คงแก้วสามัญ
3นางสาว รดิศศา แก้วเจริญคหกรรม
4นางสาว พนิตนาฏ พลายสินอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว ขวัญทิพย์ บุญเชื้ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดารัตน์ ทองกอบปวช.
2นางสาว อัญชนา นุราชปวช.
3นางสาว ตมิสา ยอดสุวรรณปวช.
4นางสาว วรรณภา ลิ่มเต็กปวช.
5นาย พิพัฒพงษ์ ไชยยุทธปวช.
6นางสาว ณัฐณิชา สุภาไพทูลย์ปวช.
7นางสาว ปารมี สงวนปานนท์ปวช.
8นาย ชนุดม โลหะสารปวช.
9นาย ธนพล เทพช่วยปวส.
10นางสาว นฤมล ณะเพ็ชรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ตะลิงปลิงอบแห้งสามรส จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หารับประทานยาก และมีเพียงบางฤดูกาล และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพราะในตะลิงปลิง มีสรรพคุณทางยาหลายชนิด เหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ อีกทั้งเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย สามารถแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษาตะลิงปลิงได้นานมากขึ้น รับประทานง่ายและบริโภคได้ทุกช่วงวัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตะลิงปลิง เป็นผลไม้ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นกันนัก ไม่เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่วางขายตามท้องตลาด แต่ก็ยังสามารถพบเห็นได้ตามท้องถิ่นหรือตลาดชุมชนแถวบ้าน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ อาทิเช่น ช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้น ตะลิงปลิงอบแห้งสามรส มีรสหวานอมเปรี้ยว และเค็มตาม รับประทานง่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถท่านได้ทุกเวลา พกพาสะดวก
เหมาะสำหรับคนที่มีอาการเบื่ออาหารและทานอาหารได้น้อยกว่าปกติ ช่วยบำรุงและบรรเทาอาการปวดมดลูก บรรเทาอาการอักเสบของลำไส้ โรคริดสีดวงทวาร โรคเกาต์ โรครูมาตอยด์ และไขข้ออักเสบ แก้อาการร้อนใน กระหายน้ำ ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอและเจ็บคอ ช่วยลดระดับของน้ำตาลและไขมันในเลือด