ซอลพริกจากมะละกอเสริมควินัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โนรี มิตรอารีย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุวรรณา บุญเมืองสามัญ
3นางสาว วาทินี รอดผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ขวัญหทัย มาสวัสดิ์สามัญ
5นาง อรอนงค์ ลำดวลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา เผ่าลือปวส.
2นางสาว สุภัสสร จันทร์ทองปวส.
3นางสาว ณัฐพร แตกช่อปวส.
4นางสาว นวพรรณ อินทสิทธิ์ปวส.
5นางสาว สุวรรณา แสงนาคปวส.
6นางสาว อรสุมา ณ ลำพูนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ซอสพริกที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานคู่กับอาหารหลักหรือนำมาใช้ในการปรุงอาหาร กลุ่มผู้จัดทำจึงคิดว่าถ้าซอสพริกที่เรารับประทานจะมีสรรพคุณและคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อผู้บริโภค การผสมมะละกอและคลินัว จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดจัดทำผลิตภัณฑ์ซอสพริกมะละกอเสริมควินัวขึ้น โดยทำการศึกษาสูตรที่เหมาะสม ระยะเวลาการเก็บรักษา การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และทำตรวจสอบค่าจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่าทางอาหารที่ควรแก่การเลือกรับประทาน อีกทั้งเป็นการช่วยนำผลิตผลทางการเกษตร พริก มะละกอ มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางช่วยเกษตรกรในยามผลผลิตราคาตกต่ำได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์ซอสพริกจากมะละกอเสริมควินัว มีการเพิ่มคุณค่าจากสรรพคุณของมะละกอ มีวิตามิน B1 ถึง B6 และ B9 มีแคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก เบต้าเคโรทีน คาร์โบไฮเดรต มีเส้นใย พลังงาน ไลโคปีน แมงกานีส โพเทสเซียม และสังกะสี ส่วนควินัวมีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ 12-18 และมีกรดอะมิโนที่จำเป็น มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง และช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส มีแคลเซียมสูง มีไฟเบอร์สูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
2. ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเมนูต่าง ๆ เช่น กุ้งผัดซอสพริก ปูผัดซอสพริก มักกะโรนีผัดซอสพริก หรือใช้รับประทานคู่กับอาหารหลัก โดยใช้เป็นซอสปรุงรส