ถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ได้พบว่าสังคมปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ใด เช่น โรงเรียนจะพบปัญหาคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งทำให้ปริมาณของขยะมากยิ่งขึ้นแต่ถังขยะที่มีอยู่นั้นก็ไม่มีลักษณะเด่นอะไรที่จูงใจให้นักเรียนทิ้งขยะลงในถังจึงเกิดปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมด เราจึงได้มีความคิด พัฒนาถังขยะรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัย ยิ่งขึ้นและสะดวกสบายเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนยกตัวอย่าง เช่น การทำถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติ ที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเพื่อลดปัญหาขยะจากปัญหาในที่กล่าวมาทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถังขยะขับเคลื่อนการปิด-เปิดด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 12 โวลท์ มีระบบเซ็นเซอร์การเปิด-ปิดถังไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตรโดย ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 12 โวลท์ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
1. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
2. เพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน
3. ช่วยลดปัญหาขยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย ฉ้วนกลิ่นอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย แย้มทิมอุตสาหกรรม
3นาย สันติ สุวรรณวงศ์อุตสาหกรรม
4นาย สว่าง คงชนะอุตสาหกรรม
5นาย ประสิทธิ์ ปิวิถะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพัฒน์ วิสะพันธ์ปวช.
2นาย ธนวินทร์ ปิ่นแก้วปวช.