กายอุปกรณ์กายภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุสรณ์ หมะเดสามัญ
2นางสาว นงลักษณ์ ภัศระสามัญ
3นางสาว ปัทมา ผุดผ่องอุตสาหกรรม
4นางสาว จันทร์จิรา ใจดำสามัญ
5นาย ไซฟุลเล๊าะ อามาลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คณาธิป รัตนนิลปวช.
2นางสาว ทยาธร จันทร์ขาวปวช.
3นาย จารุกิตติ์ ทองแดงปวช.
4นาย วริศร์ ทองก้วปวช.
5นาย กฤษดา ชัยหาญปวช.
6นางสาว อารียา คงแก้วปวส.
7นางสาว ณัฐณิชา สังข์ทองปวส.
8นางสาว ปิยาดา สุชาฏาปวส.
9นาย นริศ เส็นติหยะปวส.
10นาย บุญฤทธิ์ หลังหวาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

กายอุปกรณ์กายภาพออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานดูแลรักษาสามารถผับเก็บได้ตลอดจนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกแต่ยังคงมีสมรรถนะในการช่วยฝึกเดินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยมีราคาต้นทุนอยู่ที่15,000บาทซึ่งมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศกว่า10เท่าโดยที่ผ่านมาได้นำร่องทดลองใช้กับผู้ทำกายภาพบำบัดกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่พึงผ่าตัดเอ็นหลังหัวเข่าเนื่องจากการเล่นกีฬาและทดลองกับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถณะทางกายภาพซึ่งผลที่ได้จากการทดลองเบื้องต้นคือผู้ป่วยสามารถก้าวเดินได้เร็วและนานขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ :
Walking Assist เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 อุปกรณ์ คือ “อุปกรณ์ ยืน เดิน” ช่วยให้ผู้ทำกายภาพบำบัด สามารถฝึกเดินแบบก้าวช้าๆ และยังมีมือจับเพื่อให้ผู้ทำกายภาพบำบัดไว้ จับเพื่อพยุงตัว ไม่ให้ล้มไปข้างหน้า พร้อมกับจัดท่วงท่าการเดินที่เหมาะสม และ “อุปกรณ์รับน้ำหนักตัว” อุปกรณ์พยุงน้ำหนักผู้ทำกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันการล้มหรือเข่าทรุดระหว่างการทำกายภาพบำบัด
ประโยชน์ :
1. ช่วยเพิ่มจำนวนก้าวเดินได้เร็วและนานขึ้น รวมไปถึงสามารถก้าวขึ้นบันไดได้ด้วยขาทั้งสองข้าง
2. ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเคลื่อนไหวและการทรงท่า
3. ช่วยลดปริมาณน้ำหนักตัวที่กระทำต่อขาและช่วยเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อ