Herbal Oil น้ำมันสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ลักษณะอากาศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้น ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลทำให้มีแสงแดดที่จัดตลอดทั้งปี จึงทำให้คนมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคผิวหนัง ซึ่งเป็นโรคที่พบมากชนิดหนึ่งในภูมิประเทศเขตร้อน เกิดจากหลายสาเหตุได้จากการตากแดด สัมผัสสารบางชนิด เกิดจากอารมณ์ เกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆ หรือเกิดจากการอักเสบของเชื้อแบคทีเรีย ในอำเภอหัวหิน ได้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ นายจอม พตด้วง ที่มีความรู้ในสาขาดูแลสุขภาพพื้นบ้าน ทางกลุ่มผู้จัดทำได้เห็นความสําคัญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถดํารงรักษาไว้มาพัฒนาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันทาผิว“Herbal Oil น้ำมันสมุนไพร”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. นายจอม พตด้วง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอหัวหิน ที่มีความรู้ในสาขาดูแลสุขภาพพื้นบ้าน มีความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแก้ผิวหนังอักเสบ ยาแก้พิษแมงกระพรุน ยาหม่อง และน้ำมันเหลือง ทางกลุ่มผู้จัดทำได้เห็นความสําคัญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถดํารงรักษาไว้เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไป
2. ผลิตภัณฑ์“Herbal Oil น้ำมันสมุนไพร” มีสรรพคุณช่วยบรรเทาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ใช้แก้ผื่นคันต่างๆ แผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก แก้พิษแมงกะพรุน ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง
3. ผลิตภัณฑ์“Herbal Oil น้ำมันสมุนไพร” มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกและผักบุ้งทะเล น้ำมันมะพร้าว การบูร พิมเสน และเมนทอล มีคุณลักษณะเป็นน้ำมันทาผิวผสมสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โนรี มิตรอารีย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุวรรณา บุญเมืองสามัญ
3นาย อนวัช เผ่าวิจารณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กนกวรรณ กังวลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กำไลทอง ภักดีสุวรรณปวส.
2นางสาว กุสุมา ทองพิทักษ์ปวส.
3นางสาว วัลลภา พรภัทรนันท์ปวส.