ตู้ใส่ของขายปลอดฝุ่น PM2.5

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. นิพนธ์ แก้วเกิดอุตสาหกรรม
2นาย ธนากร แก่นแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ธนากร กองแก้วอุตสาหกรรม
4นาย พุฒิพงศ์ อยู่คงอุตสาหกรรม
5นาย ศุภวิชญ์ พึ่งโภคาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนต์มนัส ม่วงศรีปวช.
2นางสาว นันทิวา คุ้มทรัพย์ปวช.
3นาย วีรภัทร ประสมพงษ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ตู้ใส่ของขายปลอดฝุ่น PM 2.5 สามารถทำการชาร์จหรือการกักเก็บพลังงานผ่านแผงโซล่าเซลล์โดยการรับแสงแดดและส่งต่อกระแสไฟจะเดินทางผ่านไดโอดบริดแล้วเข้าสู่แบตเตอร์รี่โดยตรงและกักเก็บไว้ใช้ แสดงให้เห็นว่าการทำงานของ ตู้ใส่ของขายปลอดฝุ่น PM 2.5 สามารถใช้งานได้จริงและลดค่าไฟฟ้าจากการชาร์จแบตเตอร์รี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟบ้าน และในส่วนของตัวไฟที่ติดอยู่ในตู้จะใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ยังปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยวัสดุที่นำมาใช้เป็นโพลีคาบอนเนตสามารถทนความร้อนได้และช่วยป้องกันฝุ่นทำให้เป็นตู้ขายของที่เข้ากันได้กับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของฝุ่นและการลดค่าไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นตู้สำหรับใส่ของขายปลอดจากฝุ่นละออง
ช่วยป้องกันฝุ่นละอองpm2.5ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ปะปนอยู่ภายในอากาศโดยฝุ่น PM 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมหาศาลจะมองเห็นเป็นหมอกควันอย่างที่เราเห็นกันในทุกๆ เช้า อาจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นั่นเอง