ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุจินดา เต็มสังข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณัฐกานต์ สาระพันธ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว ศิริกาญจน์ สุขพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว เยาวเรศ อนันต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิธิรัตน์ พึ่งน้อยปวส.
2นางสาว กมลทิพย์ จำพรตปวส.
3นางสาว นภารัตน์ กนกวานิชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ถุงทอง เป็นอาหารว่างไทยโบราณที่มีชื่อเป็นมงคลในปัจจุบันเริ่มจะหาทานยาก เนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมจากเด็กรุ่นใหม่ ขนมถุงทองเป็นขนมที่มีรูปทรง คล้ายถุง ใส่ทองสวยงามน่ารับประทาน เป็นขนมที่ต้องใช้น้ำมันพืชปริมาณมาก ในการทอด จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมกับคนสมัยนี้ ที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ เพราะอาจทำให้มีคอลเรตเตอรอลสูงเเละทำให้อ้วน เราจึงได้เพิ่มความน่าสนใจโดยการทำเป็น "ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains" เพื่อให้สรรพคุณทางร่างกาย เพื่อจะได้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ ที่ต้องการรับประทานขนมที่มี ประโยชน์ดีต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นขนมที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายถุงใส่ทอง ใส่ไส้ด้วยธัญพืช เหมาะสมหรับเป็นอาหารว่างของคนรักสุขภาพ
1. ผลิตภัณฑ์ถุงทองธัญพืช (Gold bag Grains) เป็นทางเลือกให้กับผู้ดูแลสุขภาพ
2. สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว