หัตถศิลป์เกอลาปา v2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรรดี จิ้วจวบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วรีญา เหมมุนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ทิพย์วิมล ภักดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รสสุคนธ์ หนังสือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นษภร สองเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภโชค เวชรังษีปวช.
2นางสาว นุชนาถ เอ็มเล่งปวช.
3นาย วัชรพงศ์ หมันนาเกลือปวช.
4นางสาว ปนัสยา อย่างดีปวช.
5นางสาว ยุวัยนีย์ ปิริยะปวช.
6นางสาว ธินัณญา นาคสง่าปวช.
7นางสาว มัยซาเราะห์ จิตเที่ยงปวส.
8นางสาว ณัฐริกา เอ็มเล่งปวส.
9นาย ประวิทย์ หมื่นทุ่งวารีปวส.
10นางสาว สุดารัตน์ บุญผลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพละงู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

กะลามะพร้าวเป็นวัสดุที่หาง่ายตามหมู่บ้านในชุมชน และมักจะทิ้งไว้ไม่ใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือการลดปริมาณขยะภายในชุมชน สร้างมูลค่าให้เกิดจากสิ่งที่ไร้ค่า จึงคิดนำมาพัฒนาต่อยอดสรรค์สร้างชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นแบบแปลกตา ก่อให้เกิดรายได้ กะลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสวยงามเฉพาะตัว โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติและมีอยู่ในชุมชน มีสี ลวดลายตามธรรมชาติเฉพาะตัว สามารถทำลวดลายหรือออกแบบได้ตามความต้องการ สามารถเลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนั้น ทางกลุ่มจึงได้คิดค้นประดิษฐ์กล่องทิชชู จากกะลามะพร้าว โดยทำลวดลายฟอสซิล ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่มีที่เดียวของจังหวัดสตูล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยแผนกวิชาการบัญชี ที่ไม่เหมือนใคร มีสี ลวดลายตามธรรมชาติเฉพาะตัวคุณภาพคงทน แข็งแรง
เป็นของที่ระลึก มอบให้ในโอกาสต่างๆ และใช้ตกแต่งบ้าน ร้านค้า และโรงแรมหรือรีสอร์ท